Skip to content

Приказка за възрастни

Нарасимха се проясниха виждайки момчето. Добре го познаваше. Макар и син на победения враг, той винаги бе почитал Шива. Нарасимха постепенно се успокои и върна човешката си форма. Постави ръка на главата на Прахлада благославяйки го. Сега господаря забеляза и съпругата си, която продължаваше да сее смърт по бойното поле.

С изчезването на аватара човеко-лъв, някаква енергия се бе разпространила околовръст. Потушаваше пламъците. Оставяйки само топла, димяща пепел. Достигна до Питър и той почувства как „Острието на Справедливостта“ натежава в ръката му. С изумление установи, че отново е станал четиринадесет годишно момче. Трансформацията засегна и останалите войници. Превръщаха се във фермери, хлебари и учители. Самия Шива се бе превърнал в обикновен мъж на средна възраст. Пристъпи смирено и полегна в нозете на Кали. Тя стъпи на гърдите му и го обезглави. В следващия миг очите и прогледнаха. Изведена от смъртоносния транс. Видя какво е направила и застина. За няколко секунди колкото да осъзнае цялото разрушение, което е причинила. Изпищя сърцераздирателно, изпускайки главата на съпруга си на земята. Тя падна до лотоса, който се белееше в лепкавата, кървава кал.

По лицето на Кали се изписа болка и вина. Гривните тъжно звъннаха. Устата и беше широко отворена. Езика изплезен опитвайки се да изплюе и изкашля отровната кръв на демона, която я беше довела до това състояние. Приклекна до тялото на съпруга си полагайки нежно ръце върху него. Затвори очи. Земята започна жадно да поглъща кръвта на загиналите. След това прие в обятията си и тялото на Господаря. По просто се стопи, попивайки в почвата. Лотоса разцъфна и от него излезе едно момче. Излъчваше такъв покой и хармония, че наблюдаващите забравиха скорошния ужас и гледаха в захлас. Момчето протегна ръце към Питър и Прахлада. Двамата го доближиха. Хванаха се за ръце като, че ще играят някаква тяхна игра отделяща ги от останалия свят. Триото се завъртя и издигна във въздуха. Скоростта на въртене се увеличи толкова, че трите силуета се сляха в едно. Плисна бяла светлина достигайки навсякъде където бе вилнял разрушителния огън Самвартака. Угаси и последните пламъци и подготви земята да бъде отново оплодена.

Последен плисък светлина. От него на полето се отвори светещ портал. Останалите живи, един по един преминаваха през него. След последния от тях портала се затвори и изчезна. Светлината бе извършила чудно преображение с Агхор. Сега беше възрастен брамин с дълга бяла брада. Протегна ръка сочейки във въздуха и прошепна „Дататрея“. Летящото трио се бе сляло в едно създание. Момчето се спусна на земята и се усмихна. Беше простичко облечен. Семпла наметка през гърдите и шалвари. Кали се превърна в облаче светулки, които го обгърнаха. Момчето направи крачка…

И се озова отвъд имението на графа. Където някога беше гората на Магика. Но тук не бе останал и помен от гора. Само Гриз, седнал върху един недоизгорял пън плачеше тихичко. Момчето доближи без да казва нищо единствено усмихвайки се. Бръкна в гънките на наметката си и в ръката му се появиха един орех и малко шишенце пълно с течност. Застанал на колене започна да рови земята.

Гриз го забеляза и подсмърчайки избърса сълзите си. Загледа действията на Дататрея с постепенно нарастващ интерес. А той, изкопал достатъчно дълбока дупка я изчисти от свляклата се в нея пръст и внимателно положи вътре ореха. Затрупа го с изровената пръст и грижливо я уплътни. После поля мястото с водата от шишенцето и се отдръпна в очакване.

Няколко минути, през които сякаш нищо не се случи. После пръста се разпука и от нея се показа зелено връхче. Едва докоснато от слънчевите лъчи, то започна да нараства с изумителна бързина. Дататрея отстъпи още няколко крачки. Скоро пред него се извисяваше огромно дърво. Клоните му се губеха някъде в небето, а коренищата по всичко личеше се бяха разпрострели по подобен

Няма гласували

Гласувайте

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Публикувано в категорияфентъзи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Съдържанието е защитено и е обект на авторски права!
error: Съдържанието е защитено!