Skip to content

Песента на Кошера

Залиташе, опитвайки да се задържи на крака.

Тогава някъде от вътрешността на сферата се появиха невидими до момента участници. Те се движеха като в някакво лепкаво желе. Веднъж освободили се, изскачаха в столовата. Повърхността на феномена се издуваше от напора на съществата. После с неохота пускаше фигурите от прегръдката си.

Бяха с човекоподобна форма. Доста напомняха Гаел, но природата им беше точно като тази на сферата, от която излизаха. Прозрачно-отразяващи и без идентичност.

Докато залиташе насам натам Флоранс успя да изброи десетина същества да нахлуват в Кошера. Те не си губеха никак времето. По двойки се насочваха към някоя от сестрите. Без никаква видима причина тя увисваше безволево в ръцете им. После я повеждаха придържайки я под мишниците към сферата.

Флоранс успя да забележи на гърдите на отвличаните сестри някакъв маркер премигващ с бледа зелена светлина. Една от тях някак се бе съвзела и опита да се съпротивлява. Похитителя от лявата и страна само я докосна по врата. Ева се разтресе в конвулсия. Светлинния маркер смени цвета си от зелено в червено. После угасна. Двете чудовища я пуснаха на земята. Тя се свлече и остана да лежи безжизнена, неподвижна. Насочиха се към една Хитоми на чийто гърди се появи мигащата светлина.

Инцидента бе забавил двойката нападатели. Бяха последните. От появата на феномена бяха изминали едва няколко минути. В залата беше пълен хаос. Виждаха се залитащи във всички посоки сестри. Шока от звуковата вълна още не бе отминал. В столовата от няколко посоки пристигаха Гаел, но твърде късно. Флоранс видя как последната двойка нападатели влизат в сферата. Хитоми се опитваше да я достигне. Протягаше към нея ръце.

Флоранс скочи към сестра си и опита да я хване. Ръката и се размина със съвсем кратко закъснение с тази на Хитоми. Почувства как нещо сграбчва нейната. Изпищя от болка в усуканата китка. После припадна.

Гаел пристигнаха колкото да видят последната сцена. Със звучен плясък сферата се всмука в себе си увличайки малката Флоранс. Останаха само хаоса и стотина недоумяващи свидетели. Както и тялото на една Ева. Гаел се заеха да помагат на присъстващите сестри.

Флоранс се свести. Изпитваше чувство на пълна дезориентация. В следващия миг спомените за изминалите няколко минути избухнаха пред очите и. Столовата, взрива, чудовищата отвличащи сестрите и. Мъртвата Ева, а после молещата за помощ Хитоми!…

Шум и плющене. Нещо я перна през лицето. Тя падаше! Посрещна я твърдата земя. Удара в нея извади въздуха от гърдите на Флоранс. Лежеше по гръб, а погледа и беше закованв небето. Няколко прекършени листи паднаха след нея. Виждаше много неща, но на никое от тях не можеше да даде име или оприличи на нещо познато. Единствено огромнатасфера извисяваща се отпред, напомняше някакси за роднияКошер. От към него дочуваше песента на сестрите си. Макар и приглушена.

Поредната доза шок получи от появата на едно същество.Човекоподобно. Изглеждаше грубо и грозно. С някаква далечна прилика на събуден Беатрикс. Опита да достигне съзнанието му, но се сблъска със стена. Мутанта се надвеси над нея и устата му се отвори. После от нея излязоха някакви стържещи звуци. След минута, като че ли ги повтори с повишен тон. Флоранс го гледаше вцепенена и ужасена.

Мутанта размаха ръка пред лицето и. Забелязал, че очите и следват движенията,изгъргори нещо. Метна я на рамо. С широки крачки мъжа се отдалечи от мястото на инцидента. Нежното телце, което носеше беше притихнало.

„Странно? Миризмата му не е лоша. Дори някак-различно приятна. Силна, почти спираща дъха, но приятна.“ Отново опита да му заговори, но той не я допусна до съзнанието си. Флоранс затвори очи. Постепенно с отдалечаването, песента на Кошера затихна. Нямаше сили да се противи…

Камен ускори крачка. Днес за пръв път откакто наблюдаваше Развъдника видя Демони. Незабелязан, с точно замятане успя да

1/5 (1)

Гласувайте

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Публикувано в категориянаучна фантастика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Съдържанието е защитено и е обект на авторски права!
error: Съдържанието е защитено!