Skip to content

Без забранени теми- сборник

енциклопедични познания във всяка област, за която можете да се досетите. На двеста и четири години подкрепяше знанията си с богат житейски опит. А притежаваше и дар слово. Този път му създадох особено сериозни затруднения преди да успее да спечели партията ултра-шах. Погледна ме странно иззад очилата си и ми подхвърли, че бих могъл да се подложа на теста на МЕНСА. Той винаги знаел, че имам отличен потенциал, но последната ни партия го убедила окончателно. Измърморих нещо в смисъл, че се съмнявам, докато оглеждах партията за някакво магическо спасение. Разбира се- нямаше такова. Сто двадесет и осемте фигури бяха застинали по местата си в кубичната структура на ултра-шаха. Бе успял да ме матира без падането на дори една фигура от игралната дъска. Чаената почерпка беше от мен за пореден път. Един символичен жест, защото в тридесети век парите се бяха задържали единствено по силата на инерцията. Всеки гражданин на Моноутопия можеше да отиде в най-близкото бюро и да изтегли сума според желанията си. Циркулацията на парите събираше статистически данни за потреблението на определени услуги и продукти, а нямаше стойност на мотивиращ фактор.

Професора се надигна, извини се, че има някаква работа, която трябва да свърши и си тръгна. Аз останах още малко на масата колкото да уредя сметката. Огледах за последно изгубената партия и излязох, тръгвайки на посоки. Разхождах се бавно и без определена цел защото имах половин час време преди да се прибера у дома. Трябваше да позволя на трансформерите, супресорите и коректорите да свършат своята работа. Нали затова са на наше разположение. Да поддържат баланса.

Спрях се пред висока сграда. Разхождайки се, неусетно бях стигнал до Централната Млечно-шейкова Библиотека. Зданието се извисяваше на сто и осемдесет етажа над площада. Знаех, че и под земята има поне още толкова.

След като двете ни галактики- „Млечен път“ и „Какаова Наслада“- се бяха сблъскали, се формира нова супер галактика, която нарекохме „Млечен шейк“. Колизията се е случила в края на двадесет и шестото столетие. Малко преди началото на Междупланетните войни.

Процеса на измесване и постепенна стабилизация на звездните купове все още не бе приключил, но най-драматичните моменти бяха останали зад гърба ни. Или поне така вярвахме. По-важното е, че в началото на този процес бяха противопоставени раси, вярвания и разбирания, диаметрално противоположни едни на други. Същества самоопределящи се като разумни, непредполагали за взаимното си съществуване се оказаха съседи. По-лошото бе, че в голяма част от случаите, обичаите и навиците им бяха взаимно несъвместими и отблъскващи. Няма да правя подробен исторически преглед на събитията. Само ще добавя, че това бе причината за започването на двестагодишните Междупланетни войни. За щастие те отдавна бяха приключили. С някои малки изключения, които дори не бива да се отбелязват.

Та- в последвалите следвоенни години на сдружаване и просперитет, много информация бе обменена между оцелелите раси. (По официални данни двеста и осем от първоначално около четиринадесет хиляди вида, включая и изостаналите с Първо и Второ ниво на развитие. „Първо ниво“- вид притежаващ самосъзнание, но не е усвоил атомната енергия „Второ ниво“- вид притежаващ самосъзнание и овладял атомната енергия, но все още нямащ технологии за междузвездни пътувания) В тези цифри не бяха включени войнствените раси на Черните мъглявини, които и до днес отказваха всякакъв контакт с Млечно-шейковата Галактическа Общност.

Това огромно количество споделена информация наложи създаването на Централната Млечно-шейкова Библиотеката. Можете да си представите, че дори тук, въпреки усилията и желанието на създателите и, и ежедневното обогатяване все още не разполагахме с пълна база данни. Но все пак обема знание поместен в библиотеката беше феноменален.

Спомних си думите

Няма гласували

Гласувайте

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Публикувано в категориянаучна фантастика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Съдържанието е защитено и е обект на авторски права!
error: Съдържанието е защитено!