Skip to content

Без забранени теми- сборник

тъжно скърцане лашна, увисвайки изцяло на въжетата. Те звъннаха от напрежението, но не поддадоха. Огромна маса притисна гърдите на мъжа. Почувства, че му причернява. Ръката на Добри наслуки опипа някаква празнота в стената зад гърба му. Със сетни сили успя да се извърне и плъзне назад в неголяма цепнатина. Въжетата горе отдадоха малко. Пръст и ситни камъни затрополяха наоколо. Канарата с пъшкане се прилепи към отвесната стена на пропастта закривайки малката пролука, в която Добри се бе сврял. Ако бе останал на място само още миг, сега щеше да е смазан от скалата.

Около него настана мрак. Ръцете му опипаха двете близки стени. Почувства под дланите си материята някак топла, жива. Макар груба и твърда. Като набраздена кора на старо дърво. След минута вече беше убеден, че е точно това. Сякаш гигантски корен се впиваше в земята. Ако не знаеше, че на петнадесет метра над главата му е гол скат би помислил, че там расте огромен дъб или друг някакъв столетник.

Изведнъж, без никакво предизвестие света главоломно се завъртя. Пред очите му се заредиха поредица от проблясъци и петна черен мрак. Искри и звезди сменяха местата си с бездънни петна чернота. Някаква сила го сграбчи и засмука… После нищо. Само празнота…

В следващия миг се намери на някакво друго, магическо място. Относно последното- нямаше никакви съмнения. Разкрилата се пред очите му картина не можеше да е друго освен магия. Над Добри се извисяваше Чудовищно Дърво. Спираловидно усукания му ствол се извисяваше, губейки се някъде във висините. Разстланите клони все едно крепяха небесния свод, давайки подслон на самото слънце. Дълбоките повече от метър и два пъти по толкова широки  бразди в кората на Дървото се виеха като преплетени змии и в действителност образуваха множество пътища, които лъкатушеха губейки се нагоре в безкрая.

Напрегнал очи, Добри забеляза далеч във височината стотици миниатюрни точици, които пъплеха по тези пътища. Ако не беше разстоянието, би казал че са колона мравки.

Всъщност Дървото беше толкова невероятно, а Добри се появи срещу му, че първите няколко минути зае изцяло вниманието му. Сега се огледа наоколо. Огромни корени се впиваха в земята и потъваха в нея. Тя- ширнала се равна, бе затоплена от слънчевите лъчи. Застлана с мека, нежна тревица с ярко зелен цвят. Изпъстрена с цветове на макове и маргаритки. Отсреща- едно също толкова невероятно езеро. С най-изумрудено зеления цвят, който беше възможен. Но това беше само близо до брега. Където листата на лилиите се полюшваха. Навътре- отразявайки слънцето, водата ставаше златиста. После небесно синя, накрая някакво дълбоко, всепоглъщащо синьо. Почти черно-лилаво. Този мрак предизвикваше неясна тревога. Най-далечната част на езерото отново бе оцветена в златни отблясъци.

Езерото се разстилаше до хоризонта отсреща в ляво. „Ако едно дърво може да има невъзможни размери, защо не и едно езеро?“-помисли Добри.

Дясната перспектива опираше в притихнала, гъста гора, зад която се извисяваше планина със заснежени върхове. Но дори те бяха под клоните на Дървото! Клоните сякаш галеха снежните коси на планината…

Облак мушици се устреми към Добри, спускайки се от Дървото. Той виждаше с всеки изминал миг как нарастващите точки придобиват форма и се превръщат в отделни същества. Вече можеше дори да ги преброи. Бяха дванадесет. Започна да отличава чертите им.

Най-отпред се спускаше фантастично създание. Двуглав змиевиден дракон, с плющящи люспести криле. Свещен Барадж! Беше като направен от закален метал, блестящ в цветовете на дъгата.

След него, няколко човекоподобни същества от мъжки и женски пол. Сигурно бяха духове защото се носеха във въздуха сред бледа, искряща мъгла обгърнала ги до кръста. Чертите на всички бяха болезнено перфектни. Мъжете излъчваха сила и характер, а жените покоряваща красота. Последни се спускаха други трима. Една жена и двама мъже.

Няма гласували

Гласувайте

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Публикувано в категориянаучна фантастика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Съдържанието е защитено и е обект на авторски права!
error: Съдържанието е защитено!