Skip to content

Без забранени теми- сборник

катуна на калайджиите. Няколко каруци оформяха външните граници на бивака. В центъра имаше накладен буен огън. Чуваха се глъч и песни. Самоук виртуоз правеше невъзможни неща със стара цигулка. Едно момиче танцуваше на фона на огъня. Правеше диви скокове и пируети, а роклята и следваше вихъра на движенията.

Добрин понечи да заобиколи, но разлаялите се кучета го издадоха. Няколко мъже тръгнаха към непознатия. Изпревари ги танцьорката. Задъхана, с поруменели бузи и страстен блясък в очите. Достигна младия мъж смеейки се. Като на игра се стрелна към него. Завъртя се вихрено, избягвайки го в последния момент. Спря се отново пред него и се взря в очите му. Смееше се.

Добрин си даде сметка, че сигурно е пийнала. Никога не бе срещал у другиго такава дива радост от живота. Можа да я разгледа. Малка беше на години, но природата вече я бе надарила щедро. Корсета на роклята едва удържаше пълните гърди. Тялото макар и женствено, не беше тежко като на обездвижените градски жени, а пълно с енергия и живец! Косите и катранено черни, дълги и бляскави, бяха сплетени отстрани и прибрани в плитка удържаща гривата падаща по гърба и. Младата циганка тръпнеше нервно като расова кобила.

А очите- Добрин не беше виждал такива очи. Изумрудено зелени… Пълни, тъмно червени устни се засмяха и докато произнасяха „Магия с целувка направена- с целувка развалена“ се впиха в устата му.

Чувстваше обземащата слабините му страст и неудобството от ситуацията. Но нищо не можеше да направи. В следващия момент тя се отблъсна от него и сочейки го с пръст се провикна „Той ще бъде!“

Сега Добрин забеляза, че петимата мъже заплашително са го наобиколили. В ръцете си стискаха кой кол, кой вила или брадва.

От вътрешността на лагера с накуцване, бавно приближи стара, дебела циганка. Огледа го. С невидим жест накара мъжете да се махат. Те послушно се оттеглиха. Взе ръката му и разгледа дланта. Заговори, а Добрин с изумление установи, че гласа и е нежен, пълен с успокояващи интонации и никак не подхожда на грубата фигура.

-Зная кой си! Нарочен си ти, от Съдбата! Това е голяма чест и голямо бреме! Нашата джедия те хареса. А дори аз не мога да прекърша волята и… Ще можеш ли ти да я укротиш Добрине? Помисли си, днес си в силите си, но след десет години, петнадесет… Малка е още нашата джедия… Не мисли за бъдещето…

Каква магия му направиха? Главата му беше мътна.- Не разбираше какво става с него. Спомените за близки и обични хора избледняха. Дена му се стори далечен мираж. Пред очите му беше само смеещата се, танцуваща джедия. И горещата и целувка!…

-Джедая те хареса, но братята и не са доволни…

Продължи старата.

-Искат да те изпитаме. Внучка ми е обещана от преди раждането и… Трудно ще омилостивя клана на Бучукчиите… Какви времена доживях да видя… Сега всичко е в твоите ръце!

Циганката се оттегли. Един от братята бе довел вързан на верига мечок. Откачи му юлара. Някой тласна Добрин в гърба и той направи неволно няколко крачки към животното. Звяра се изправи на задни крака и понечи да сграбчи младия мъж. Нямаше време да се плаши. Бе чувал, че слабото място на мечката е пъпа и. Гмурна се под разперените лапи и сграби гъстата козина при стомаха и под гърлото. Усука се, умел борец и направи мелница на звяра. Преди мечока да се осъзнае, скочи върху него. С крака напираше за опора в земята и обездвижваше задните на животното под себе си, а ръцете му натискаха главата и задържаха усукания торс при нивото на раменете.

Дали подчинен на силата на юнака или подушил аромата останал по него от Дена, но мечока се кротна. Отпусна глава, разкри най-слабата си част. Гърлото. В знак, че се предава.

Борбата бе траяла десетина секунди. Някой отведе мечока. Замлъкнали, всички разглеждаха Добрин с интерес. Огъня пращеше и пламъците му скачаха насам натам рисувайки картини, които само старата циганка можеше да разчете. Тя, седнала с кръстосани крака на едно

Няма гласували

Гласувайте

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Публикувано в категориянаучна фантастика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Съдържанието е защитено и е обект на авторски права!
error: Съдържанието е защитено!