Skip to content

Алтернатера 2-ра част

и чистосърдечно.

Изкачил ръба на скалата Дърк кавалерски подаде ръка на ливията. Всъщност Кира тактично го бе оставила да я изпревари. Току под краката им се полюшваха върховете на боровете.

-Зная Дърк. Ти си най-добрия другар, за който бих могла да мечтая. Ето ти и моето откровение: Откакто сме в Ескорта се чувствам изключително странно. Нещо, което никога до сега не съм изпитвала… Периодично ме заливат ту ледени, ту огнени вълни!… Сякаш иглички пролазват по гърба ми. Кожата ми пламва от сърбеж. После утихва от само себе си, но нахлуват странните мисли… И едно желание ме тегли на юг. Понятие нямам докъде…

Дърк понечи да каже нещо на Кира, но отдолу, откъм лагера се чу предупредителен вик.

Нещо се случваше. Дребни фигури пробягваха насам- натам. Вкопчиха се в схваткапомежду си. Макар оттук всички да изглеждаха еднакво, буквално секунди след началото защитаващите се оказаха изтласкани към покоите на принцесата понасяйки тежки жертви.

Кира и Дърк не се помайваха повече, а се втурнаха обратно към лагера с най-висока възможна скорост.

Самира нетърпелива да получи новини и заръки от наставника си, едва изчака спирането на Ескорта и забърза към покоите на принцеса Фа Као- Нали и бе обещана магия за вестител.

Иван, Мелник и Гема, любопитни да видят с очите си, се присъединиха към момичето. Освен това се чувстваха негласно обявени за нейни защитници- следваха я навсякъде неотлъчно. За сега това не я дразнеше. Дори изпитваше някакво удоволствие да бъде обект на подобно, настойчиво внимание.

Възрастния лакей както обикновено бе пред палатката на принцесата. Метличката му пробягваше по камъните пред входа отпъждайки прашинки и други частици видими единствено от него.

Когато забеляза приближаващите повдигна въпросително вежди. Минутка по-късно говореше с двете близначки- лична прислуга на принцесата…

Само десетина минути по-рано:

Санда се оттегли в издигнатата за него палатка- Като на командващ офицер му се полагаше лукс недостъпен за обикновените войници и охранители.

Вътре вече го очакваше посланика.- Една врана пристъпваше от крак на крак, кацнала на бюрото му. Разпозна капитана при влизането му и предаде съобщението. После отлетя нанякъде.

Санда подаде глава навън да се увери, че някой няма случайно да го обезпокои. После спусна чергилото на палатката и затършува в един сандък с лични вещи. Неслед дълго държеше в ръцете си тайнствено съоръжение. Приличащо на кух цилиндър изработен от преплитащи се жици и пластини метал.

Раздвижи пръстите си в сложна комбинация върху пластините все едно са клавиатура на музикален инструмент. Целият механизъм оживя. Елементите се раздвижваха в нови комбинации променяйки формата на цилиндъра. Накрая в единият му край се появи отвор.

След като трансформацията приключи Санда пъхна ръка в отвора. Достигнал дъното му стисна ръкохватка. В следващият момент почувства кратко жилване в областта на китката.

Черната капка пое по пътя си по вените му. Прогаряйки в плътта Завета на Господаря.

Санда извика един доверен войник и му нареди нещо. Получил заповедта, онзи се оттегли безшумно. Отиде да предупреди останалите. След минути трябваше да започнат. Малко по-рано от предвижданото по план…

Лагера на Ескорта още не бе завършен. Наемници и носачи опъваха палатки, подреждаха сандъци, разпрягаха животните. Суетнята правеше бивака да изглежда пренаселен. Изведнъж отвсякъде се посипа дъжд от стрели. После в лагера нахлуха маскирани нападатели. Последвалото беше касапница.

Единственото място където се оформи гнездо на отбрана бяха покоите на принцесата.

Гема, Иван и Мелник охраняваха входа обезкуражавайки с „убедителни аргументи“ всеки влязъл в обсега им. Въпреки това в един момент и те щяха да се изтощят защото броят на настъпващите надхвърляше значително този на защитниците.

Самира бе вътре с принцесата. Двете

Няма гласували

Гласувайте

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Публикувано в категорияфентъзи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Съдържанието е защитено и е обект на авторски права!
error: Съдържанието е защитено!